Σύλλογος


      Αυτός ο σύλλογος άρχισε νόμιμα την 
λειτουργία του από τις 9/1/2012 ως Σύλλογος των ενωμένων Αφγανών Ελλάδος.Πρόκειται για ένα σύλλογο ανεξάρτητο το οποίο δεν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα, οργάνωση ή φυλή. Παραμερίζουμε λοιπόν, στην άκρη τυχόν φυλετικές διαφορές ενώ οι αποφάσεις παίρνονται από κοινού διότι θεωρούμε ότι μόνο με 
ενότητα και συλλογικότητα μπορούμε να έχουμε μία ειρηνική ζωή. 


Οι σκοποί του συλλόγου είναι οι εξής:
  • Η καταγραφή και ενότητα των Αφγανών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.
  • Υποστήριξη των Αφγανών και συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικά,αθλητισμού, υγείας, εκπαίδευσης, αλλά και σε θέματα πολιτιστικά.
  • Ανάπτυξη της πολιτιστικής κουλτούρας και τέχνης των Αφγανών γυναικών στη Ελληνική κοινωνία. 
  • Συμβουλευτική και ενημέρωση των Αφγανών για την Ελληνική νομοθεσία και την Ελληνική κουλτούρα καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν ίδιοι απέναντι σε αυτή την κοινωνία.
  • Συμβουλευτική στους Αφγανούς που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
  • Εξοικείωση των Αφγανών με την ιστορία, τον πολιτισμό, και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων και προσπάθεια για την συμμετοχή τους σε αυτά τα θέματα.
  • Ο εορτασμός της εθνικής και πολιτιστικής ημέρας των Αφγανών.
  • Οργάνωση μαθημάτων για εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας,της Αγγλικής γλώσσας κ της Νταρί και Παστούν που είναι η μητρική μας γλώσσα. 
  • Η ενημέρωση προς την Ελληνική κυβέρνηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αφγανικός λαός στο Αφγανιστάν αλλά και στην Ελλάδα.

No comments:

Post a Comment

Followers