Friday, June 8, 2012

توجه


 توجه
درتاريخ ۲۰۱۲/۵/۲۰ برخی از خانواده های افغان به طور غیرقانونی میخواستند از طريق شهر (ادرنه) تركيه وارد شهر(الكساندرو پولی) يونان شوند

متاسفانه یکی از قایق هاغرق شده و پنج تن از مسافران ناپديد شده‌ اند از جمله دومرد جوان و سه فرزند مي باشند
بعد از تلاشهای زیادی به جستجوانها که از طرف خانواده ایشان شده هم در کشور یونان و هم درکشورترکیه هیچ اطلاع ازانها دریافت نکردند

در صورت داشتن هرګونه اخبار یا اطلاعات در مورد انها لطفاً به شماره های ذیل تماس بګیرید
(30) 6992175190
جواد رحیمی
 (30) 6949484335 جلیل احمدی


1: MojtabaRezai
Fathers name Ghadir 
2: Mahan Rezai
Fathers name MojtabaRezai
Date of birth November 2011
3:Tina sabery
Fathers name Reza Sabery
Date of birth August 2008 

4: Niyayesh Khaki
Fathers name Morteza khaki
Date of birth August 2010
5: Ehsan Entezary
Fathers name Eshagh Entezary Date of birth 1989


Followers