Saturday, December 31, 2011

حمله نژاد پرستان بالای یک پناهجوی افغان
باتوجهه به وضعیت اسقف بار پناهجویان افغان دریونان بی توجهی دولت یونان وسازمانهای که خودرامدافع حقوق بشر میگیرند .پناهجویان افغان درهوای سردزمستان باید درپارکها وراهروهای ترن ویادرزیرپل های قطار بخوابند وباسرمای یخ زمستان دست وپنجه نرم کنند اگر ازلت وکوب پلیس ویاگروهی فاشیست درامان بمانند گذ شته ازهمه خودافغانها هم بلای جان وطنداران افغان خودشدند بعضیها مغازه باز میکنند چندروزی که اعتبار پیداکردند مسافران وپناهجویان افغان ازترس پلیس وفاشیست نمیتوانند پول به همراه خود حمل ونقل کنند مجبورمیشوند به مغازه های افغانها امانت بگذارند بعضی ازاین مغازه داران ازخدا نترسیده وپولهای مردم بدبخت زن و بچهای خردسال که امید شان فقط وفقط به ان پول هست ادمهای ازخدا نترس مغازه ای شان رابسته ویک شبه باپول فرارمیکنند وبس .فکر مردم بدبخت را ندارند که ایا سرنوشت شان چی خواهد شد ازطرف دیگر دولت وپلیس یونان هیچ گونه حق وحقوقی به مهاجران نداده وبالعکس گروهی نجات پرست وفاشیست را که بنام خیریسی افغی است تقویت وحمایت میکنند تامهاجران را به طوری وحشیانه لت وکوب کنند دونفر افغانی که روزسه شنبه شب 27/12/2011/ازخیابان اخرنون راهی خانۀ دوست شان بودند به نقل از یکی انها ماطرف خانۀ دوست مان میرفتیم ناگهان یک گروهی 6 نفره به ما حمله کردند ومن را بایک شیشه محکم برسرم کوبید ومن فرارکردم ورفیقم نتوانیست فرار کند دودقیقه رد نشد برگشتم ازدور نگاه کردم که رفیقم افتاده زمین ومردم دورش جمع شده اند امدم نزدیک دیدم رفیقم غرق خون شده ازناحیه سروپیشانه زخم شدید برداشته وگروهی فاشیستها فرارکردند ویکی بنده خدا به امبولانس زنگ زده وبرند به بیمارستان این وضعیت افغانها دریونان است هرروز بعداز ساعت 6 بعدازظهر افغانها ومهاجران توسط فاشیستها مورد حمله ولت وکوب قرار میگیرند که بی رحمانه با چاقو بوکس پنجه وچوب لت وکوب زخمی روانه بیمارستان میکنند زمانیکه به پلیس ان محل مراجعه میشود که شکایت علیه انها انجام شود پلیس درجواب میگوید که شما هم یک گروه درست کنید درمقابل شان ازخودفاع کنید وبس کاش این طور بود اگر یک مهاجر جرم کوچک مرتکیب شود باید کنج زندان بخوابد قانون وجوددارد ولی زمانیکه مهاجرموردحمله وحشیانه فاشیستها قرارمیگیرد پلیس این وسط فقط نظاره گر است وقانون وجودندارد بنابراین باید ماافغانها همه باهم دست دردست هم داده مشکلات همدیگر را خودما حل کنیم وکمیته افغانها مقیم یونان که نزدیک چهارماه فعالیت های خودرا که کمک به مهاجرین افغان است اغازکرده درهرشرائط درکنارهموطنان خود بوده وهست حمله برج 16/9/2011/فاشیستها که به افغانها شده بود ویک نفر را باچاقو به شدت مجروح وروانه بیمارستان کرده بودند که به کمک کمیته افغانها مقیم یونان سه نفر ازگروهی فاشیستها را توانیستند به پلیس معرفی ودستگیر کنند تا ازطریق قانون بیتوانیم جلوی حملات وحشیانه انها را بیگیریم سه مرتبه داگاه برگزار شد وبه تعویق افتاد به درخواست وکیل مدافع شان درتاریخ 12/1/2012/ دردادگاه إویلپیدون واقع درکیپسیلی ساعت 9 صبح دادگاه برگزارخواهدشد ودیگرنمیتوانند به تعویق بیاندازند این اخرین مرحلۀ شان است دراین روز گروهای ضدنجات پرستی دردادگاه حاضیر ومارا یاری خواهند کرد ووکیل های مدافع ازطرف کمیته افغانهاهماهنگی شده حاضیر خواهند بود لذا کمیته افغانها مقیم یونان دعوت بعمل می اورد ازتمام مهاجران وهموطنان افغان تا دراین روز دادگاه ساعت 9 صبح حاضیر شوند ووظیفه ای فرد فرد ماهست تا بیتوانیم جرم انان راسنگین ومتهمین را به پنجه قانون بیسپاریم وباصدای خود درپیش دادگاه ازدولت وسازمان حقوق بشر خواهان مجازات کسانیکه دراین گروه ضد بشری وضدانسانی هستند ومهاجران را بی رحمانه لت وکوب میکنند شویم وعدۀ ما تاریخ 12/1/2012/ ساعت 9 صبح دادگاه إویلپیدون کیپسیلی سالن شماره دو وسه 2/و3/تشکر ازتمام کسانیکه کمیته افغانها را یاری میکنند درهر راستای که هست تابیتوانم صدای مهاجران را به گوش تمام جهانیان برسانیم  

Ρατσιστική επίθεση στο άγιο Παντελεήμονα


Άλλος ένας συμπατριώτες μας Αφγανός έπεσε θύμα της ρατσιστικής επίθεσης.
Η επίθεση έγινε στις 27 Δεκέμβρη 2011 το βράδυ στην περιοχή του Αγιο Παντελεήμονα από μία ομάδα 6 ατόμων οι οποίοι επιτέθηκαν σε δύο Αφγανούς που περνούσαν τοιχία.
Όταν τους επιτέθηκαν μία ομάδα 6 ατόμων με μπουκάλια μπίρα όπως περιγράφει ο φίλος του ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από σημείο του συμβατός, όμως όταν γύρισε να δει τι έχει γίνει με το φίλο του, τον είδε πεσμένο κάτω και να τρέχει αίμα από το κεφάλι του και να έχει γεμίσει ο τόπος με αίμα.
Και μετά από λίγα λεπτά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Μέσα σε μία εβδομάδα αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό που έχει καταγραφτεί το προηγούμενο έγινε στις 23 Δεκέμβρη 2011 πάλι οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, τέτοιες επιθέσεις γίνονται ποια καθημερινά σε εκείνη την περιοχή αλλά και σε άλλες παροχές της Αθήνας, το θέμα είναι ότι μέχρι πότε θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση..αντί η Ελληνική Αστυνομία να προστατεύει τους αιτούντος άσυλο παρατηρούμε ότι γίνονται το αντίστροφο πιστεύουμε ότι η Ύπατη αρμοστία για πρόσφυγες αλλά και άλλες οργανώσεις και κοινότητες και ο καθένας από μας πρέπει να λάβει μέρος για να σταματήσουν η ρατσιστικές επιθέσεις όπως προσπαθούμε από την Επιτροπή Αφγανών στην Ελλάδα να δώσουμε φωνή στις  φωνές των θυμάτων και να καταδικαστούν επιτέλους η μαχαιροβγάλτες
Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε παρόν στην δίκη που αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουάριο 2012  9 ήωρα στα δικαστήρια των ευελπίδων.     .  

Followers