Saturday, January 21, 2012

حامد کرزی همواره تاکید کرده که برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، این گروه باید آدرس مشخصی داشته باشد


مارک گروسمن، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان برای آغاز دور تازه ای از گفتگوها در باره مصالحه با طالبان وارد کابل شده است.
حامد کرزیپیش از این آمریکایی ها گفتگوهایی با نمایندگان گروه طالبان در قطر داشته اند و براساس این مذاکرات، موافقت شده که این گروه دفتری در دوحه، پایتخت قطر داشته باشد.
در پاسخ به نگرانیهای حکومت آقای کرزی و جلب حمایت منطقه ای از گفتگوهای قطر، دولت آمریکا اعلام کرد که مارک گروسمن به شماری از
پایتختهای منطقه و از جمله کابل سفر می کند.این گفتگوها و موافقت بر سر گشایش دفتر طالبان در دوحه، در آغاز واکنش تند حکومت حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان را در پی داشت، اما بعدا آقای کرزی حمایتش از این مذاکرات و گشایش دفتر طالبان در قطر را اعلام کرد.
سفارت آمریکا با صدور اعلامیه ای، گفته است که آقای گروسمن به کابل رسیده و قرار است دیداری با آقای کرزی داشته باشد. به نظر می رسد که گفتگو با طالبان موضوع اصلی مورد بحث در این دیدار باشد.
براساس این اعلامیه، فرستاده ویژه آمریکا گفته است که از مذکرات صلح به رهبری افغانها حمایت می کند تا راهی برای پایان صلح آمیز جنگ در افغانستان پیدا شود ــ امری که آقای کرزی بارها بر آن تاکید کرده است.
آقای گروسمن گفته است که در باره این موضوع در دیدار خود با رئیس جمهوری افغانستان گفتگو خواهد کرد.
نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان پیش از سفر به کابل، با مقام های هندی در دهلی نو گفتگو کرده است.
برخی گزارشها حاکی است که قرار بوده این دیپلمات ارشد آمریکایی پیش از سفر به کابل، به اسلام آباد برود، اما دولت پاکستان هنوز به او اجازه نداده که به پایتخت این کشور سفر کند.
آقای گروسمن روز جمعه، ۳۰ جدی/دی پس از دیدار با رانجان ماتهای، وزیر خارجه هند، به خبرنگاران گفت که حکومت و پارلمان پاکستان خواستار وقت بیشتری برای "بررسی و ارزیابی مجدد" روابط خود با آمریکا شده اند.
اخیرا در پی کشته شدن ۲۴ سرباز پاکستانی در اثر حمله هوایی نظامیان آمریکایی در مرز میان افغانستان و پاکستان، روابط آمریکا و پاکستان به شدت تیره شده است.
آگاهان به این نظرند که کابل و اسلام آباد از آغاز گفتگوهای آمریکایی ها با طالبان در قطر ناخشنودند و از سوی دیگر، مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان در قطر، کشوری که چندان در مسائل منطقه دخیل نیست، بیانگر تصمیم آمریکا به حضور موثرتر در روند مصالحه با طالبان است.
ناظراند معتقدند که ممکن است آقای گروسمن در این سفر خود تلاش کند که نگرانیهای مقامهای افغان و پاکستانی را در مورد گفتگوهای قطر رفع کند و در عوض حمایت جدی‌تر آنها را در مورد این گفتگوها به دست آورد.

Followers