Saturday, April 7, 2012

طرح یونان برای نگهداری مهاجران در بازداشتگاه ها


حکومت یونان مسوده قانونی را به پارلمان این کشور پیشنهاد کرده است که براساس آن، مهاجرانی که خطری را متوجه صحت عامه کنند دستگیر شده و در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند.
براساس طرح پیشنهادی حکومت یونان که شام دو شنبه اعلام گردید، پناهجویانی که خطری علیه صحت پنداشته شوند، در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند، چه آنها تقاضای پناهندگی سیاسی داده باشند یا نداده باشند.
گروه های حقوق بشری از این تصمیم یونان انتقاد کرده اند. سازمان حقوق بشری عفو بین الملل این طرح حکومت یونان را شدیداً محکوم کرده و گفته است که این اقدام «عمیقاً هشداردهنده است».
جاسرکا تیگانی، یکی از مسوولان سازمان عفو بین الملل گفت: «مقام های یونان باید هرچه زودتر از همچو اقدام ها دست بردارند... این اقدام فقط باعث تشدید حقارت پناهجویان و مهاجران در این کشور می گردد». 
یک روز پیش از ارایه این طرح، حکومت یونان 30 پایگاه سابقه نظامی را به مراکز بازداشتگاه مهاجران تبدیل می کند که هر یکی از این مراکز، گنجایش هزاران پناهجو را دارا می باشد. براساس طرح جدید، پناهجویان و مهاجران برای آزمایش و تداوی اجباری اچ آی وی/ ایدز و دیگر امراض بازداشت می گردند.

Followers